English

Naturbrukskonferens 13-15 April 2012

Återta makten över maten och naturbruket

   Hem  |  Program  |  Information  |  Historia   |  Fakta  |  Framtid  | KalenderBrev från ockelbo - en subjektiv sammanfattning av Mathias | Lägg till din e-post på mailinglistan

NOrdBruks kommenterar kring Bräcke kommuns strandplanering

Demokrati och Kooperation

- kurs på Färnebo Folkhögskola 26 - 27 januari 2013

Pengarna eller livet! - Praktisk handledning för dig som vill starta en sparkassa

En gemensam riktning - naturbruk som lösning!

Den 13-15 april samlas medborgare, politiker, aktivister, föreningar och företag för att mötas kring frågor om hållbart naturbruk som ett sätt att ställa om vårt samhälle mot en mer miljömässigt uthållig och ekonomiskt hållbar framtid. Vi möts några dagar för att diskutera naturbruk som lösning, hur vi kan påverka politiskt, utbyta ideèr och erfarenheter och få möjligheter att inleda samarbeten.

Dagens konventionella skogsbruksmetoder skapar monokulturplantager av den svenska skogen och utarmar den biologiska mångfalden samtidigt som virkeskvaliteten försämras. Alternativa metoder ges ingen uppmärksamhet trots att de kan ge både miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Dagens jordbruk ger oss billig mat men också en lång rad problem till exempel med övergödning av sjöar och hav, negativ klimatpåverkan, utarmning av jordar, näringsfattiga livsmedel och spridning av kemikalier från bekämpningsmedel. Vi förlorar vår makt över produktionen till ekonomiska intressen som varken tar hänsyn till naturen eller social rättvisa.

Genom konferensen vill vi uppmärksamma och realisera ett småskaligt klimatologiskt, biologiskt och socialt hållbart naturbruk som lösning på de problem som uppstått genom dagens naturbruk. Målet är också att arbeta fram en plan över hur vi kan arbeta tillsammans för att föra fram de politiska krav vi har för att vi skall kunna skapa en produktion och förädling av mat och andra naturbruksvaror som bygger upp en levande landsbygd, värnar om naturen och våra barns framtid.

Detta är den tredje konferensen i samma riktning med temat "Återta makten över maten och naturbruket". De två tidigare hölls i Ransby (Värmland) 2010 och i Ramsele (Ångermanland) 2011.

Låt oss blåsa nytt liv i den politiska människan - homo politicus! 

Lokala värdar för konferensen är föreningen Konst och Landskap.